Hüpoteeklaenu - E-LAEN


Nähtavasti ei ole hüpoteeklaenust tõsisemat laenu olemas. Siiski on alati jutt küllaltki suurest summast, eriti, kui vahendeid on vaja eluaseme soetamiseks (seda enam uusehitise korral). Peale selle antakse hüpoteeklaenu pikaks ajaks, kuid nõustugem, et majanduses toimuvaid sündmusi on ülimalt keeruline mitme aasta peale ette ennustada. Kõiki aspekte arvesse võttes on otstarbekas pakutavaid
finantseerimistingimusi asjatundlikult analüüsida.

E-LAEN poolt laenuvõtjale väljastatud rahaliste vahendite kasutusvaldkond on piiramatu: kinnisvara soetamine, olemasoleva elusaseme renoveerimine, raha paigutamine ettevõtlusesse. Kinnisvara tagatisel antakse laenu tähtajaga kuni 10 aastat; kui on aga tegemist uue kinnisvara ostuga, siis on tähtaeg kuni 15 aastat.

Mille poolest siis erinevad E-LAEN finantseerimistingimused pangalaenu tingimustest? Antud juhul ei nõuta teilt tõendit töötasu suuruse kohta ega muid sissetulekuid tõendavaid dokumente. Ettevõtetel ei ole vaja laenu saamiseks esitada finantsaruandluse dokumente.

Laenu või liisingu saamiseks piisab vaid sellest, et selle taotleja viibib Eesti Vabariigi territooriumil legaalselt (kaasa arvatud: kliendid punaste/hallide passidega). E-LAEN poolt pakutava finantseerimise mugavus seisneb võimaluses (kliendi soovi korral) pakkuda maksepuhkust krediidi põhisummalt esimese 3 kuu jooksul. Laenulepingu kestvuse jooksul on laenuvõtjal õigus pikendada põhisumma väljamaksmise tähtaega kuni 6 kuu võrra. Võimalus laenumaksete tasumise tähtaega pikendada võimaldab kliendil keskenduda ajutisi makseraskusi tekitanud probleemide lahendamisele.

Veel üks oma tähtsuselt kaalukas teenus E-LAEN poolt: lepingutasu maksmine pärast rahaliste vahendite kättesaamist. Vastuse finantseerimise võimaldamise kohta annab firma 1 tunni jooksul. Minimaalne laenu-/liisingusumma on 2500 EUR.


E-laen OÜ

Ahtri 6 A
10151
Tallinn Estonia

Tel: +372  62 64 345
email: info@e-laen.ee