Autoliising - Ehital liising


Liising


Autoliisingu kui ühe peamise pangateenuse populaarsus kasvab iga aastaga. Ja see on ka loomulik, sest
selle laenuga on võimalik saada autoomanikuks juba täna.

Firma EHITAL LIISING pakub autoliisingut isikutele, kes viibivad Eesti territooriumil legaalselt. Sellesse
kategooriasse kuuluvad ka punast või halli passi omavad isikud.

Kõige levinumaks sõiduauto soetamise mooduseks on autoliising. Teiste sõnadega, see teenus võimaldab

soetada auto järelmaksuga. Selle abil saab:

  • soetada uue või kasutatud transpordivahendi;
  • vahetada olemasolev auto uue vastu.

Me pakume autoliisingut järgmistes variantides.
1. Kapitali (-liising) rent.
Selle variandi võib valida sellisel juhul, kui te soovite pärast kõigi maksete tasumist ja liisingulepingu
lõppemist saada auto omanikuks. Selle variandi valimisel algab esimese sissemaksu suurus 30% sõiduki
maksumusest. Rendi tähtaeg – kuni 5 aastat.

2. Kasutusõiguse (liising) rent.
See variant on mugav siis, kui te kavatsete autot kasutada ainult kokkulepitud rendiaja jooksul ega
kavatse seda soetada. See teenuse variant sobib ettevõtetele, sest igakuiste liisingumaksete käibemaksu
saab ettevõtte käibemaksust maha arvata. Selle variandi valimisel algab esimese sissemaksu suurus 30%
auto maksumusest. Rendi tähtaeg – kuni 5 aastat.

3. Autolaen.
See liisingu liik erineb esimesest (finantsrent) ainult selle poolest, et Eesti residendist isiku poolt soetatud
transpordivahend on vabastatud käibemaksust ning viimast müügitehingut käibemaksuga ei koormata.
Igakuised maksed on sellisel juhul samuti käibemaksuvabad. Seda varianti kasutatakse siis, kui müüjaks on
füüsiline isik. Esimese sissemakse suurus alates 30%. Rendi tähtaeg – kuni 5 aastat.

Seega tuleks kliendil enne kindla autoliisingu variandi välja valimist jõuda selgusele, millisena ta näeb
auto kasutamise tulevikku: kas ta soovib piirduda auto kasutamisega teatud aja jooksul või ta soovib
pärast liisingulepingu kehtivusaja lõppemist saada selle täieõiguslikuks omanikuks.

Saidil oleva laenukalkulaatori abil saate te oma laenumaksete graafiku iseseisvalt välja arvestada.

Meie firma läheneb iga laenutaotluse läbivaatamisele individuaalselt, pakkudes paindlikke maksetingimusi
vastavalt kliendi soovidele..